Behöver ditt företag en anpassad webbapplikation dvs en molntjänst, så hjälper vi med detta och kan sköta driften av denna, vi använder oss av Amazon molntjänst för drift av webbapplikationer.

Vi utvecklar mha Angular, nodejs, PHP, Python och javascript.